close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
بلدرچین

تولیــــد کـــننده قــفس های ماکــــیان

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم

پیشگیری از بیماری ها در بلدرچین :

 پیشگیری از بیماری ها در بلدرچین :


باید این مهم را به خاطر داشت که می توان از بروز اکثر بیماری های ویروسی با بکارگیری یک مدیریت خوب و کاربردی پیشگیری کرد . لانه ها باید تمیز و دارای تهویه و دمای مناسب باشند و از ورود جانوران موذی به آنها ممانعت شود، که استفاده کردن از قفس استاندارد از مهمترین نکات قابل توجه در این زمینه میباشد.


بلدرچین نباید با انواع دیگر پرندگان پرورش داده شود، زیرا به خوبی مشخص شده که گونه های مختلف پرندگان دارای حساسیت های متفاوت در برابر ارگانیسم های عامل بیماری هستند.


از آنجا که بلدرچین های جوان به بیماری حساس تر هستند بنابراین آنها باید جدا از بلدرچین های مادر پرورش یابند زیرا بلدرچین های مادر ممکن است به طور تحت بالینی با میکروارگانیسم هائی آلوده باشند و یا به عنوان حاملین عوامل بیماریزا عمل کنند.                     


ادامه مطلب

+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 27

آب و غذای جوجه بلدرچین :


+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 37

زمان هچ تخم های بلدرچین :


+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 11

تولک در بلدرچین :


+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 15

مراحل جوجه کشی از تخم بلدرچین:


+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 7

خصوصیات بلدرچين تخمی خوب :


+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 17

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ