close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
تخمگذاری

تولیــــد کـــننده قــفس های ماکــــیان

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم

معمولا کاهش میزان جوجه درآوری به سه دلیل عمده زیر می باشد :

معمولا کاهش میزان جوجه درآوری به سه دلیل عمده زیر می باشد :


عدم باروری و فقدان نطفه زنده در داخل تخم مرغ


مرگ نطفه درحد فاصل زمان تخمگذاری تا هنگام خواباندن تخم مرغها در دستگاه جوجه کشی


عدم رشد کافی و مناسب جنین و یا تلفات بین زمان خواباندن تا زمان خروج جوجه از تخم مرغ ، جهت رفع هر یک از علل فوق نیاز به چاره جویی و تمهیدات متفاوتی می باشد . 


ادامه مطلب

+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 12

تولک بری :

تولک بری :

تولک رفتن از نظر ظاهری همراه با پرریزی و جایگزینی پرها و آغاز سیر قهقرایی ارگانهای تولید مثلی و قطع تخمگذاری می‌باشد. تولک رفتن یک فرایند طبیعی است و در شرایط طبیعی با کوتاهتر شدن روز (پاییز) این فرایند آغاز می‌گردد. اما تولک بری اجباری عبارتست از اعمال مجموعه‌ای از تغییرات که بوسیله آن طیور را وادار به تولک رفتن می‌کنیم. تولک بری به عنوان یک دوره استراحت کوتاه در پایان یک دوره تخمگذاری طولانی مطرح است. 


ادامه مطلب

+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 11

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ