close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
جوجه،گوشتی،

تولیــــد کـــننده قــفس های ماکــــیان

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم

مشخصات #جوجه یک روزه گوشتی:

مشخصات #جوجه یک روزه گوشتی:


نژادهای گوشتی فراوانی در جهان وجود دارند. قبل از انتخاب جوجه گوشتی جهت پرورش، تولید کننده جوجه گوشتی یک روزه، باید برخی از فرایندها و مراحل مهم را در اختیار پرورش دهنده قرار دهد.


 وزن جوجه گوشتی یک روزه : وزن جوجه گوشتی یک روزه باید 36 تا 40 گرم باشد. بر اساس گزارشات، اگر جوجه یک روزه وزن مناسب داشته باشد، در طول پرورش از وضعیت فیزیکی خوبی برخوردار خواهد بود.


 کیفیت جوجه گوشتی یک روزه : کیفیت جوجه گوشتی یک روزه، در رشد مناسب در طول دوره پرورش و به اصطلاح به وزن رسیدن نقش بسیار مهمی دارد.


ادامه مطلب

+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 53

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ