close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
جیره های طیور

تولیــــد کـــننده قــفس های ماکــــیان

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم

گندم :

 گندم :


گندم در اکثر کشورها به عنوان منبع اصلی انرژی در جیره های طیور مورد استفاده قرار می گیرد. 

گندم ها را به طور سنتی به ارقام زمستانه و بهاره تفکیک می کنند.


استفاده از گندم برای تغذیه جوجه های گوشتی باعث استحکام بیشتر پلت می شود. همان پروتئین های گندم سخت که بهتر شدن ویژگی های پخت را باعث می شوند، به هنگام پلت کردن سبب اتصال اجزاء خوراک می شوند.ادامه مطلب

+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 13

ذرت (Maize , Corn):


+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 17

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ