close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
هچ

تولیــــد کـــننده قــفس های ماکــــیان

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم

زمان هچ تخم های بلدرچین :

زمان هچ تخم های بلدرچین : 


این زمان وابسته به گونه پرنده می باشد....

 

به عنوان مثال زمان هچ تخم بلدرچین “باب وایت” روز 23 ام الی 24 ام می باشد که آن نیز وابسته به دما و رطوبت صحیح داخل دستگاه می باشد. برخی گونه ها در روز 22ام و برخی دیگر در روز 25 ام دوره انکوباسیون هچ خواهند نمود.


ادامه مطلب

+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 13

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ