close
تبلیغات در اینترنت
خرید هاست
کبک

تولیــــد کـــننده قــفس های ماکــــیان

زیبــــــــا ، اســــــــتاندارد ، مســــــــتحکم

نام علمی کبک


+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 45

ويژگيهای تخم کبک :


+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 11

گونهای مختلف کبک:

گونه های مختلف کبک در جهان وجود دارد که برخی از این کبک ‌ها عبارتند از :

کبک برفی
کبک عربی
کبک دری
کبک کوهی
کبک چوکار
کبک فیلبی
کبک بریری
کبک سی سی

ادامه مطلب

+ نوشته شده درساعت توسط پرآور | | تعداد بازدید : 9

مطالب قبلی

صفحات وبلاگ